31 skoler er et webverktøy for elever som skal velge studieretning. Jeg gjorde webdesignet for verktøyet for Melvær&Co / Last Friday.