X2 er et nytt innovasjonssenter i Stavanger utvikler ny kompetanse, nye vekstnæringer og nye partnerskap for nye vekstområder. 

Logoen baserer seg på den matematiske fremstillingen av x2, en kurve som snur, og synliggjør det X2 står for.